stüdyo hakkında

Stüdyomuz, insan ölçeğini, insan algısını ve insanın mekansal deneyimlerini tüm işlerinde bir altlık olarak kullanır.  Ekip, edindiği vizyon , tasarım yetileri ve önemsediği kent konteksinin izdüşümlerinin fiziksel karşılığını ürettiği projelere ve tasarım önerilerine de bir tür plug-in olarak “eklemler”.  İşte tüm bu sorumluluk içinde işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlar.. Studiobe²,  tek bir yapıdan,, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım ve proje hizmetleri sunmaktadır.