Eksen Genel Merkez Yapısı , İnşa Edildi,   ISTANBUL - Türkiye  2017