ALUBOND Merkez bYapısı 2018

ALUBOND Merkez bYapısı 2018

  • MİMARİ TASARIM

  • İÇ MİMARİ TASARIM

  • YAPIM ve UYGULAMA

  • DANIŞMANLIK

  • UYGULAMA PROJESİ SETLERİNİN HAZIRLANMASI

  • İHALE DATALARININ ÜRETİMİ

Değişen dünyada programınıza ve beklentilerinize en çok uyan ve kimliğinize en yakın yapıyı tasarlayabilmek adına talep ve gerekliliklerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Projenin gerçekleştirileceği tasarım alanının analizi, vaziyet planı ve topoğrafinin çıkarılması ile birlikte projenin ilk adımlarını atarız. Bu analiz gün ışığının maksimum değerde kullanılmasından rüzgarın dahiliyetine kadar uzanan çalışmaları kapsar. Kütlesel kompozisyonlar yaratır, strüktür, fonksiyon ve estetik bileşenleri projeye işleriz.  Alanlarında uzman iş ortaklarımızdan destek aldığımız tüm danışmanlıkları bir uyum ve denge içinde bir araya getirilerek projeye yansıtırız.